Тони Станојоски
Sung Vossen
Славко Наумов 

Како да ни помогнете?
Дали вчера работеше Центарот за аутизам во Штип?


• Пополнете пристапница
• Кажете им на пријателите за странава
• Споделете ја страната на facebook со копчето горе десно

• Поканети се сите доктори и стручни лица да ги објавуваат своите трудови на странава.

Зоран Мијалков, татко на 12 годишниот Петар, деновиве ќе поднесе претставка до Комисијата за дискриминација.


Повеќе..
Што е аутизам?  
Актуелно на сајтот  

Аутизам и Аспергеров синдром се дел од голем број на поврзани развојни нарушувања познати како аутистичен спектар на нарушувања.

Аутизмот е најсериозната форма на манифестирање на аномалии во развојот на личноста, која влијае на социјалниот контекст на личноста. Се карактеризира со неможност и тешкотија во остварување на социјални врски и комуникацијата со околината.

 

Начин на функционирање на здружението Сплотени срца
на ниво на цела територија на Македонија 
и на локално ниво

   Здружението Сплотени срца како главна цел го има трајното решавање на проблемите на децата и возрасните со посебни потреби, а тоа е возможно единствено преку :

• Измени и Дополнувања на веќе постоечките закони во повеќе области од нашето живеење

• И преку донесување на нови закони


Повеќе.. Повеќе..
Статут  
Настани  

Сплотени срца од Штип е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на граѓаните заради остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувања за унапредување на лицата со аутистичен спектар на нарушувања и нивните семејства во пристап до информации за рана дијагностика, терапии и третмани, успешна инклузија и остварување на нивните права во сите сфери на општественото живеење преку предлог закони, законски дополнувања или законски измени на веќе постоечките закони, како и подигање на јавната свест и зголемување на корпоративната одговорност на територијата на Македонија, а во согласност со Уставот и Законот.

<15.09.2016> Дали вчера работеше центарот за аутизам во Штип? (IRIS.mk)
<15.09.2016> Центарот за аутизам во Штип под катанец (Канал 77)
<19.04.2016> Гласот на народот 04.04.2016
<04.04.2016> Активности на здружението за лица со посебни потреби „сплотени срца“ - Штип
<02.04.2016> Обележување на денот на аутизмот 2 Април
<20.03.2016> Начин на функционирање на здружението Сплотени срца
<18.03.2016> Додаден е статутот на WEB странава
<12.03.2016> Трибина за аутизам во Охрид
<08.03.2016> 
www.mama365.mk 
<08.03.2016> Студентите на Факултетот за информатика реализираа проект за децата со аутизам 
<07.03.2016> Ние на Канал+ ТВ 


Повеќе.. Повеќе..
Дијагнози
Контакт

• Зоран Мијалков
• e-mail:zz.mijalkov@gmail.com
• Мобилен: 078/498-340


Повеќе.. Повеќе..