Тони Станојоски
Sung Vossen
Славко Наумов 

Како да ни помогнете?
2 Април, Светски ден на аутизмот


• Пополнете пристапница
• Кажете им на пријателите за странава
• Споделете ја страната на facebook со копчето горе десно

• Поканети се сите доктори и стручни лица да ги објавуваат своите трудови на странава.

Денес на Градскиот плоштад во Штип со почеток во 11:55 мин. се одбележа СВЕТСКИОТ ДЕН НА АУТИЗМОТ. Настанот беше во организација на здружението сплотени Срца и здружението Цивитас.

  


Повеќе..
Што е аутизам?  
Актуелно на сајтот  

Аутизам и Аспергеров синдром се дел од голем број на поврзани развојни нарушувања познати како аутистичен спектар на нарушувања.

Аутизмот е најсериозната форма на манифестирање на аномалии во развојот на личноста, која влијае на социјалниот контекст на личноста. Се карактеризира со неможност и тешкотија во остварување на социјални врски и комуникацијата со околината.

 

Начин на функционирање на здружението Сплотени срца
на ниво на цела територија на Македонија 
и на локално ниво

   Здружението Сплотени срца како главна цел го има трајното решавање на проблемите на децата и возрасните со посебни потреби, а тоа е возможно единствено преку :

• Измени и Дополнувања на веќе постоечките закони во повеќе области од нашето живеење

• И преку донесување на нови закони


Повеќе.. Повеќе..
Статут  
Настани  

Сплотени срца од Штип е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на граѓаните заради остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувања за унапредување на лицата со аутистичен спектар на нарушувања и нивните семејства во пристап до информации за рана дијагностика, терапии и третмани, успешна инклузија и остварување на нивните права во сите сфери на општественото живеење преку предлог закони, законски дополнувања или законски измени на веќе постоечките закони, како и подигање на јавната свест и зголемување на корпоративната одговорност на територијата на Македонија, а во согласност со Уставот и Законот.

Повеќе.. Повеќе..
Дијагнози
Контакт

• Зоран Мијалков
• e-mail:zz.mijalkov@gmail.com
• Мобилен: 078/498-340


Повеќе.. Повеќе..